top of page

Política de privacitat

Les dades personals així com el correu electrònic o l'adreça postal només seran utilitzades per Wowbook, SCP per a identificar-lo com client. Així podrà, en el cas que sigui procedent, rebre la informació personalitzada sobre les àrees d'interès que vostè mateix hagi triat.
 

Wowbook, SC no transmetrà les seves dades a terceres persones. En cap moment utilitzarem aquesta informació amb fins comercials o promocionals.


Procés de recollida de dades
En compliment de la LOPD (Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal) 15/1999, de 13 de desembre, el client podrà en qualsevol moment exercitar els drets d'accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades. En aquest cas, dirigint una petició per escrit al correu electrònic info@wowbook.es o bé mitjançant correu ordinari a l'adreça:

Wowbook, SCP

Passeig Picasso, 40, ent. 2a 

08003 Barcelona

Wowbook, SCP es compromet al compliment de la seva obligació de mantenir en secret les dades de caràcter personal subministrades i el seu deure d'adoptar les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

 

Sobre les dades facilitades per clients i usuaris
Wowbook, SCP queda exonerat de tota responsabilitat que pogués derivar de l'ús indegut o negligent de les contrasenyes assignades per accedir als seus llocs web.

bottom of page